Slovník pojmů

ICT

informační a komunikační technologie

Informační systém datových schránek (ISDS)

Informační systém datových schránek zajišťuje bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci prostřednictvím datových schránek

Informační systém základních registrů (ISZR)

Informační systém základních registrů - bude zajišťovat vazbu mezi základními registry a jednotlivými agendami

Informační systémy veřejné správy (ISVS)

Soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů. Definovány zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Integrovaný operační program (IOP)

Integrovaný operační program zaměřený mimo jiné na rozvoj informačních technologií ve veřejné správě

Interaktivní elektronické formuláře

Nástroj elektronické komunikace usnadňující práci s formuláři a komunikaci s úřady. Formulář lze vyplnit on-line, uložit v elektronické podobě, elektronicky podepsat a odeslat na příslušná místa. Vložené registrační údaje se zachovávají pro další použití formuláře a umožňují zjednodušení následného zpracování. Součástí elektronického formuláře mohou být také databáze, které usnadňují následné zpracování dat.