Slovník pojmů

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

Projekt ministersva vnitra. Jednotná komunikační infrastruktura pro elektronické úřadování. Je to bezpečné místo propojení mezi veřejností a Veřejnou správou. Zabezpečuje propojení sítí a systémů do společného prostředí

Kontaktní místo veřejné správy

viz Czech POINT

Kvalifikované časové razítko

Kvalifikovaným časovým razítkem je datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.

Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát je vytvořen tak, že splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou, zejména zákonem o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Je vhodný především pro komunikaci občanů se státní správou a samosprávou, stejně jako pro komerční aplikace.