Slovník pojmů

Smart Administration

Vládní strategie na období 2007 – 2015 vytyčená dokumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

Správa základních registrů

Zajišťuje provoz ISZR, zodpovídá za jeho bezpečnost.Prostřednictvím ISZR realizuje vazby mezi jednotlivými základními registry a mezi agendovými informačními systémy.

Správce informačního systému veřejné správy

Subjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá.

Subjekty provádějící konverzi

Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.