Slovník pojmů

Veřejná zakázka

Zakázka financovaná z rozpočtu obce, kraje nebo jiného subjektu veřejné správy na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli

Veřejná zakázka malého rozsahu

zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty.