Slovník pojmů

Základní registry

Informační systém veřejné správy, který obsahuje Referenční údaje. Základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základními registry jsou: - registr obyvatelstva (ROB) - registr osob (ROS) - registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) - registr práv a povinností (RPP).

Zákon o elektronickém podpisu

zákon č.227/2000Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi

zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon o ISVS

zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Zákon o veřejných zakázkách

zákon č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách

Zákon o základních registrech

zákon č.11/2009 Sb., o základních registrech

Zpřístupnění datové schránky

Ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, případně administrátorovi, bezodkladně po zřízení datové schránky. Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.